Регистрационна форма

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ

Ако искате да станете член на Дружеството на българите „Клуб България“ или да регистрирате детето си в Българско неделно училище „АБВ“, това може да бъде направено по два начина:

1. Като попълните и изпратите регистрационната форма в долната част на страницата.

В съответствие с правилата за създаване на български неделни училища в чужбина на МОН, нашето училище е организирано от Дружеството на българите във Финландия „Клуб България“. За да запишете детето/децата си в училището, поне единият родител трябва да стане член на Дружеството, като по този начин представлява детето/децата си. В регистрационната форма попълнете само имената на родителя/родителите, които ще членуват в Дружеството.

Моля, внимателно прочетете Правилника на Дружеството и Правилника за вътрешния ред от регистрационната форма, които съдържат важна информация за правата и задълженията ви като членове на дружеството, както и за учебния процес в училището. След като изпратите регистрационната форма, ще получите имейл с данните за плащане на членския внос. Крайният срок за плащане е 31 август. Ако детето/децата ще посещава училището за първа година, моля попълнете и прикачената в имейла Анкета за входящо ниво, която ще помогне на учителите да преценят нивото на говорим и писмен български език на детето ви. Изпратете попълнената анкета до 31 август на нашия имейл office@abv.fi.

ИЛИ

2. Като изтеглите и попълните формуляра за регистрация. Попълненият формуляр трябва да бъде сканиран и пратен на електронната поща office@abv.fi до 31 август или донесен на място в Българско неделно училище “АБВ”. Ако детето/децата ще посещава училището за първа година, попълнете и Анкетата за входящо ниво, която ще помогне на учителите да преценят нивото на говорим и писмен български език на детето ви. Изпратете попълнената анкета до 31 август на нашия имейл office@abv.fi. Моля, внимателно прочетете Правилника на Дружеството и Правилника за вътрешния ред, които съдържат важна информация за правата и задълженията ви като членове на дружеството, както и за учебния процес в училището.

Членски внос

Членският внос за един родител е 40 евро годишно. Таксата за ученик в училище “АБВ” е 150 евро годишно, като поне единият родител трябва да е член на дружеството. Данните за плащане на членския внос ще получите по имейл след изпращане на формуляра за регистрация. Краен срок за плащане – 31 август.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

  Детето/децата ми ще посещава/т Българско неделно училище “АБВ”

  ДаНе

  Снимки на децата ми могат да бъдат публикувани в интернет и фейсбук страницата на Дружеството

  ДаНе

  Творби и рисунки на децата ми могат да бъдат публикувани в интернет и фейсбук страницата на Дружеството

  ДаНе

  Детето ми може да идва само и да напуска само помещенията на училището

  ДаНеДетето не посещава училището