Регистрационна форма

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ

Ако желаете да станете член на Дружеството на българите „Клуб България“ или да регистрирате детето си в Българско неделно училище „АБВ“, попълнете формата за регистрация. Моля попълнете имената и мястото на раждане на кирилица.

В съответствие с правилата за създаване на български неделни училища в чужбина на МОН нашето училище е организирано от Дружеството на българите във Финландия „Клуб България“. За да запишете детето/децата си в училището, поне единият родител трябва да стане член на Дружеството, като по този начин представлява детето/децата си.

Моля, внимателно прочетете Правилника на Дружеството и Правилника за вътрешния ред, които съдържат важна информация за правата и задълженията ви като членове на дружеството, както и за учебния процес в училището. След като изпратите регистрационната форма ще получите имейл с данните за плащане на членския внос. Крайният срок за плащане е 31 август.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

  Родител/ Основно лице за контакт

  Желая да бъда член на Дружеството

  • Данните за плащане на членския внос ще получите на предоставения имейл след изпращане на формуляра за регистрация.

  • Като член на Дружеството на българите "Клуб България" ще получавате информация на имейл за учебния процес на училището и дейността на Дружеството.


  Втори родител (по избор)

  Желая да бъда член на Дружеството


  Не желая да получавам информация на електронната поща


  Дете

  Има ли детето Ви нужните езикови умения за съответната паралелка?

  Записване за Бит и култура - присъствени часове


  Детето/децата ми ще посещава/т Българско неделно училище “АБВ”

  ДаНе

  Снимки на децата ми могат да бъдат публикувани в интернет и фейсбук страницата на Дружеството

  ДаНе

  Творби и рисунки на децата ми могат да бъдат публикувани в интернет и фейсбук страницата на Дружеството

  ДаНе