Българско неделно училище „АБВ“

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Българско неделно училище “АБВ” е създадено във Финландия по инициатива на Дружеството на българите “Клуб България”, чийто членове с голям ентусиазъм и любов осъществяват една мечта. През 2011 г. родителският кооператив полага основите на училището с детско клубче „Малчо“. Идеята е всеки родител да участва в заниманията на децата и да ги учи на това, което умее най-добре.

През 2012 г., по време на занятията, които се провеждат в Клуба на живущите Кюлямая (Kylämaja) в гр. Еспоо, започва постоянно обучение по български език с квалифициран учител. През 2013 г. училището официално е включено от МОН в списъка на българските неделни училища в чужбина.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Една от най-важните цели на нашето неделно училище е да съхраним българския език и култура. Желанието ни е дадем възможност на всяко българско дете, макар и зад граница, да изучава майчиния си език и да се докосне до българските традиции и история.

Стремежът към нови знания и любовта към учението се полагат в най-ранна възраст и затова те са приоритет в нашето училище – това е мисия не само на учителите, но и на всеки родител, чието дете посещава училището.

През новата учебна година Българско неделно училище “АБВ” ще организира допълнителни часове по народно творчество и така ще запознае не само деца, но и родители с българските обичаи, танци и традиции.

ДЕЙНОСТ

От учебната 2013/2014 година Българско неделно училище “АБВ” във Финландия е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина. Училището се финансира частично от министерството. Учебната програма се изготвя в началото на учебната година и е съобразена с изискванията на МОН. Учебниците, по които се преподава, също са одобрени от министерството.

От учебната 2022/2023 г. в училището са организирани две предучилищни групи, както и групи от първи до единадесети клас. Учениците се обучават по предметите Български език и литература, География и икономика и История и цивилизации. Допълнителен час е организиран по Бит и култура, където учениците изучават български народни танци и обичаи.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Членският внос за 2024/2025 учебна година за един родител е 60 евро годишно. Всеки следващ член от семейство получава намаление от 10 евро. Таксата за ученик в училище “АБВ” е 200 евро годишно, като поне единият родител трябва да е член на дружеството. Всяко следващо дете получава намаление на таксата от 30 евро. Данните за плащане на членския внос ще получите по имейл след изпращане на формуляра за регистрация. Краен срок за плащане – 31 август.

ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ "МАЛЧО"

В момента обмисляме сформирането на детска занималня „Малчо“ за деца до 4-годишна възраст през 2024/2025 учебна година. Ако има достатъчно желаещи, ще се радваме да осъществим тази идея. Aко проявявате интерес детето Ви да посещава занималнята, моля свържете с нас на office@abv.fi.

Училище АБВ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кога е регистрацията за новата учебна година?

Регистрацията за новата учебна година може да бъде направена по всяко време. За предпочитане е това да бъде направено най-късно да средата на месец август, тъй като по този начин ще се улесни процеса по поръчка на необходимите учебници. Ако сте закъснели с регистрацията, моля свържете се с нас на office@abv.fi, за да обсъдим конкретния случай.

Кандидатстване за държавно финансиране на обучението на дете се извършва най-късно до 15 октомври на съответната година. При записване на дете след тази дата, не се отпускат субсидии от държавата. В такъв случай, родителите/настойниците сами поемат разходите по осигуряване на учебници за детето си.

Какви са изискванията за записване в училището?

За да запишете детето си, поне единият родител трябва да стане член на Дружество „Клуб България“.

Училището е частично спонсорирано от МОН, но за останалите разходи се налага да събираме такса и това е причината за задължителното членство, както и таксата за ученик.

Каква е цената на обучението?

За да запишете детето си, поне единият родител трябва да стане член на Дружество „Клуб България“. Членският внос е 60 евро годишно.  Втори член от семейство получава намаление от 10 евро.

Таксата за ученик е 200 евро годишно. Всяко следващо дете получава намаление на таксата от 30 евро.

Учебниците се закупуват от дружеството в началото на учебната година, като за това се използва бюджетът на дружеството.

Каква диплома се издава в края на учебната година?

В края на учебната година училището издава диплома, която се признава от Министерство на образованието и науката.
Задължителните предмети са:
1. Първи клас – Български език
2. Втори клас – Български език
3. Трети клас – Български език
4. Четвърти клас – Български език
5. Пети клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика
6. Шести клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика
7. Седми клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика
8. Осми  клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика
9. Девети клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика
10. Десети клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика
11. Единадесети клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика

 

Кога и къде се провеждат часовете?

Часовете се провеждат в неделя, в помещенията на Mattlidens koulu на адрес Matinsyrjä 1, Espoo.

Точната програма по часове се определя преди началото на всяка учебна година.

Как да се регистрирам?

Ако искате да станете член на Дружеството на българите „Клуб България“ или да регистрирате детето си в Българско неделно училище „АБВ“, моля да попълните на български език и изпратите необходимите данни през формата за регистрация.