stenna-karta-na-balgariya-rastitelnost-i-zhivotinski-svyat-1-370-000-kolektiv_1