Регистрационна форма – стара

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ

Ако искате да станете член на Дружеството на българите „Клуб България“ или да регистрирате детето си в Българско неделно училище „АБВ“, това може да бъде направено по два начина:

1. Като попълните и изпратите регистрационната форма в долната част на страницата.

В съответствие с правилата за създаване на български неделни училища в чужбина на МОН, нашето училище е организирано от Дружеството на българите във Финландия „Клуб България“. За да запишете детето/децата си в училището, поне единият родител трябва да стане член на Дружеството, като по този начин представлява детето/децата си. В регистрационната форма попълнете само имената на родителя/родителите, които ще членуват в Дружеството.

Моля, внимателно прочетете Правилника на Дружеството и Правилника за вътрешния ред от регистрационната форма, които съдържат важна информация за правата и задълженията ви като членове на дружеството, както и за учебния процес в училището. След като изпратите регистрационната форма, ще получите имейл с данните за плащане на членския внос. Крайният срок за плащане е 31 август. Ако детето/децата ще посещава училището за първа година, моля попълнете и прикачената в имейла Анкета за входящо ниво, която ще помогне на учителите да преценят нивото на говорим и писмен български език на детето ви. Изпратете попълнената анкета до 31 август на нашия имейл registration@abv.fi.

ИЛИ

2. Като изтеглите и попълните формуляра за регистрация. Попълненият формуляр трябва да бъде сканиран и пратен на електронната поща registration@abv.fi до 31 август или донесен на място в Българско неделно училище “АБВ”. Ако детето/децата ще посещава училището за първа година, попълнете и Анкетата за входящо ниво, която ще помогне на учителите да преценят нивото на говорим и писмен български език на детето ви. Изпратете попълнената анкета до 31 август на нашия имейл registration@abv.fi. Моля, внимателно прочетете Правилника на Дружеството и Правилника за вътрешния ред, които съдържат важна информация за правата и задълженията ви като членове на дружеството, както и за учебния процес в училището.

Членски внос

Членският внос за един родител е 60 евро годишно. За втори родител, има намаление от 10 евро. Таксата за ученик в училище “АБВ” е 200 евро годишно, като поне единият родител трябва да е член на дружеството. За всяко следващо дете има намаление на таксата от 30 евро. Данните за плащане на членския внос ще получите по имейл след изпращане на формуляра за регистрация. Краен срок за плащане – 31 август.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Упътване за попълване:

Попълнете формата на български език.
Моля, НЕ използвайте латиница при изписване имената на детето.

Попълнете данните само на родителя, който ще стане член на дружеството (поне един родител).

Задължително попълнете ЕГН и място на раждане на детето. Без тези данни училището не може да издаде свидетелство за завършен клас на детето.  Детето/децата ми ще посещава/т Българско неделно училище “АБВ”

  ДаНе

  Снимки на децата ми могат да бъдат публикувани в интернет и фейсбук страницата на Дружеството

  ДаНе

  Творби и рисунки на децата ми могат да бъдат публикувани в интернет и фейсбук страницата на Дружеството

  ДаНе

  Детето ми може да идва само и да напуска само помещенията на училището

  ДаНе

  Моля прочетето внимателно Правилника на Дружеството и Правилника на вътрешния ред. В тях се съдържа важна информация, с която е нужно да се запознаете:
  Правилник на Дружеството на българите във Финландия „Клуб България“
  Правилник за вътрешния ред