Седмична програма

Дистанционна програма за обучение, валидна от 24 януари 2020

Поради извънредната ситуация, училището преминава на дистанционно обучение. Часовете се провеждат по някоя от интернет платформите за видео-конферентни връзки, в зависимост от избора на съответния учител. Извънредните графици за провеждане на часовете са следните:

Първа и втора предучилищна група

12:20 – 13:45 Български език и литература

Първи клас

10:00 – 12:15 Български език и литература

Втори клас

10:00 – 12:20 Български език и литература

Трети клас

9:30 – 12:20 Български език и литература

Четвърти клас

9:30 – 12:20 Български език и литература

Пети клас

12:30 – 13:15 История и цивилизации
13:25 – 14:10 География и икономика
14:20 – 17:10 Български език и литература

Шести клас

12:30 – 13:15 История и цивилизации
13:25 – 14:10 География и икономика
14:20 – 17:10 Български език и литература

Седми и осми клас

09:30 – 12:20 Български език и литература
12:30-13:15 История и цивилизации
13:25-14:10 География и икономика

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.