Седмична програма

Седмична програма за обучение, 2022 - 2023 г.

Първа и втора предучилищна група

10:00 – 12:15 Родна реч
12:15 – 12:45 Бит и култура (всяка втора седмица)

Първи клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:45 – 13:30 Бит и култура (всяка втора седмица)

Втори клас

10:40 – 13:00 Български език и литература
13:00 – 13:30 Бит и култура

Трети клас

10:00 – 12:35 Български език и литература
12:45 – 13:30 Бит и култура (всяка втора седмица)

Четвърти клас

10:00 – 12:35 Български език и литература
12:45 – 13:30 Бит и култура (всяка втора седмица)

Пети клас

12:40 – 15:20
Български език и литература
15:25 – 17:00 География (първи срок) / История (втори срок)

Шести клас

12:40 – 15:20 Български език и литература
15:25 – 17:00 География (първи срок) / История (втори срок)

Седми клас

10:00 – 12:40 Български език и литература
16:30 – 18:05 във вторник (дистанционно) География (първи срок) / История (втори срок)

Осми, девети и десети клас (първи срок)

12:50 – 15:15 Български език и литература
16:00 – 16:45, дистанционно в сряда География

Осми, девети и десети клас (втори срок)

12:50 – 14:25 Български език и литература
14:30 – 15:15  История

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.