Седмична програма

Седмична програма за обучение, 29.8.-31.10.2021 г.

Първа и втора предучилищна група

10:00 – 12:30 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Първи клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Втори клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Трети клас

10:00 – 12:35 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Четвърти клас

10:00 – 10:40 Бит и култура
10:45 – 13:25 Български език и литература

Пети клас

13:25 – 14:10 География и икономика
14:15 – 15:00 История и цивилизации
15:05 – 17:50 Български език и литература

Шести клас

10:00 – 12:40 Български език и литература
12:50 – 14:25 География

Седми клас

10:00 – 12:40 Български език и литература
12:50 – 14:25 География

Осми и девети клас

12:50 – 14:25 География и икономика
14:30 – 17:10 Български език и литература

Седмична програма за обучение, 7.11.-28.11.2021 г.

Първа и втора предучилищна група

10:00 – 12:30 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Първи клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Втори клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Трети клас

10:00 – 12:35 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Четвърти клас

10:00 – 10:40 Бит и култура
10:45 – 13:25 Български език и литература

Пети клас

13:25 – 14:10 География и икономика
14:15 – 15:00 История и цивилизации
15:05 – 17:50 Български език и литература

Шести клас

10:00 – 12:40 Български език и литература
12:50 – 14:25 География

Седми клас

10:00 – 12:40 Български език и литература
12:50 – 14:25 География

Осми и девети клас

14:30 – 17:10 Български език и литература

Седмична програма за обучение, 5.12.2021-15.5.2022 г.

Първа и втора предучилищна група

10:00 – 12:30 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Първи клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Втори клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Трети клас

10:00 – 12:35 Български език и литература
12:40 – 13:25 Бит и култура

Четвърти клас

10:00 – 10:40 Бит и култура
10:45 – 13:25 Български език и литература

Пети клас

13:25 – 14:10 География и икономика
14:15 – 15:00 История и цивилизации
15:05 – 17:50 Български език и литература

Шести клас

10:00 – 10:50 История и цивилизации
10:50 – 13:30 Български език и литература
13:40 – 14:25 История и цивилизации

Седми клас

10:50 – 13:30 Български език и литература
13:40 – 15:15 История и цивилизации

Осми и девети клас

15:20 – 16:05 История и цивилизации
16:10 – 17:45 Български език и литература

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.