Седмична програма

Седмична програма за обучение, 2023 - 2024 г.

Първа и втора предучилищна група

10:00 – 12:15 Родна реч
12:25 – 13:00 Бит и култура / Роден край

Първи клас

10:00 – 12:20 Български език и литература
12:25 – 13:00 Бит и култура / Роден край

Втори клас

10:40 – 13:00 Български език и литература
13:05 – 13:30 Бит и култура (14.01, 10.03, 24.03, 07.04, 21.04)

Трети и четвърти клас

10:00 – 12:35 Български език и литература
12:50 – 13:30 Бит и култура (14.01, 10.03, 24.03, 07.04, 21.04)

Пети и шести клас

12:40 – 15:20 Български език и литература
15:30 – 15:50 История и цивилизации
15:55 – 16:40 География и икономика
16:45 – 17:10 История и цивилизации

Седми клас

13:05 – 15:45
Български език и литература
15:55 – 16:40 География и икономика
16:45 – 17:30 История и цивилизации

Осми, десети и единадесети клас

15:55 – 17:30 Български език и литература

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.