Учебна дейност

През учебната 2020/2021 г. в училището са организирани предучилищни групи, както и групи от първи до осми клас. Учениците се обучават по предметите Български език и литература, История и цивилизации и География и икономика. Допълнителен час е организиран по Бит и култура, където учениците изучават български народни танци и обичаи.

ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

В Българско неделно училище „АБВ“ са организирани две предучилищни групи – първа и втора. В първа предучилищна група могат да се запишат децата, които навършват 5 години в годината на записване. Втора предучилищна група е за деца, които навършват 6 години или които през предходната учебна година са завършили първа предучилищна група.

Ако детето ви не отговаря на възрастовите критерии, моля свържете се с нас, за да обсъдим конкретния случай.

ПЪРВИ-ОСМИ КЛАС

Записването за първи клас започва в годината, в която детето навършва 7 години или е завършило втора предучилищна група. В училището няма ограничения по местоживеене – добре дошли са деца от всички краища на Финландия, а дори и от Естония.

Ако ученикът желае да се запише в по-горен клас, но не е посещавал българско училище преди това, случаят трябва да бъде разгледан отделно. Моля, свържете се с нас, за да намерим най-подходящото решение за вашия случай.

ПРОГРАМА

Задължително изучаваните предмети по класове са както следва:

  • От първи до четвърти клас – Български език и литература
  • От пети до осми клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика

В училищната програма присъства и свободно избираемият предмет Бит и култура, който може да бъде изучават от всички възрастови групи.

Училищен звънец

Дистанционна програма за обучение, валидна от 24 януари 2020

Поради извънредната ситуация, училището преминава на дистанционно обучение. Часовете се провеждат по някоя от интернет платформите за видео-конферентни връзки, в зависимост от избора на съответния учител. Извънредните графици за провеждане на часовете са следните:

Първа и втора предучилищна група

12:20 – 13:45 Български език и литература

Първи клас

10:00 – 12:15 Български език и литература

Втори клас

10:00 – 12:20 Български език и литература

Трети клас

9:30 – 12:20 Български език и литература

Четвърти клас

9:30 – 12:20 Български език и литература

Пети клас

12:30 – 13:15 История и цивилизации
13:25 – 14:10 География и икономика
14:20 – 17:10 Български език и литература

Шести клас

12:30 – 13:15 История и цивилизации
13:25 – 14:10 География и икономика
14:20 – 17:10 Български език и литература

Седми и осми клас

09:30 – 12:20 Български език и литература
12:30-13:15 История и цивилизации
13:25-14:10 География и икономика

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.