„Моята България“ – конкурс по случай 140 години от Освобождението