Припомняне на гласни,сонорни и съгласни звукове и букви. Запознаване със нова буква Юю.