Интервю с Й. Минковски – преподавател в българското училище