КЛАСОВЕ

Учениците на българското училище са разделени на предучилищни, както и на групи от първи до четвърти клас.

УЧЕБНИЦИ

Използваме одобрените от МОН учебници по български език и литература, роден край и човекът и обществото.

ДИПЛОМИ

Дипломите, издадени от Българско неделно училище „АБВ“, са официални и са признати от МОН.

Българско неделно училище “АБВ” е създадено по инициатива на дружество “Клуб България”. От 2013 година училището е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

ДОМАШНИ И РАБОТА В КЛАС

21
Ное.
Родопи-планината на Орфей

Здравейте! Последния час учихме за най-обширната планина в България-Родопите. Както се и очакваше не ни стигна времето да кажем всичко за нейните красоти и забележителности и затова  може да използвате следните линкове-https://ucha.se/watch/3595/rodopa–planinata-na-orfey      –https://ucha.se/testove/145/rodopa–planinata-na-orfey Домашното е учебната тетрадка на стр.11-упр.1 и 4. Следващия час ще говорим за Българското черноморско крайбрежие- https://ucha.se/watch/3596/balgarsko-chernomorsko-kraybrezhie -https://ucha.se/testove/210/balgarsko-chernomorsko-kraybrezhie След този урок ще […]

Posted in: Четвърти клас,
21
Ное.
Изговор и правопис на гласни и съгласни звукове

Здравейте! Последните часове по Български език се упражнявахме да спазваме правилата за изговор и правопис на двата вида звукове. Бе много полезно да се върнем към основите на правописа.Правихме упражнения в граматиката.  За домашно- в учебната тетрадка 1 на стр.28 -упр.2,3,4. Следващия час ще правим подробен преразказ на научно полулярен текст. До неделя!

Posted in: Четвърти клас,
21
Ное.
Състав на думата.Корен на думата

Здравейте! Посления час по Български език се научихме как да откриваме корен на думата и да определяме кои думи са сродни-стр.24-25 в учебника. Също така започнахме да се упражняваме да образуваме такива. Домашното е в УТ 1-стр.23-упр.1,2,3,а също така и в граматиката на стр.35-2 упр. и на стр.36 -упр.3,4,7. В подготовката може да използвате-https://ucha.se/watch/720/Koren-na-dumata-Srodni-dumi https://ucha.se/testove/1078/koren-na-dumata-srodni-dumi […]

Posted in: Трети клас,
21
Ное.
Златния век на българската книжнина

Здравейте! Новия урок за тази седмица е на стр.24-Златния век на българската книжнина. Разбрахме как цар Симеон се е качил на престола.Научихме за неговите успехи както в развитието на книжовността, така и на бойното поле.Узнахме какво са направили учениците на Кирил и Методий,а също и кой град е станал новата столица на България.  Можете да използвате […]

Posted in: Трети клас,
21
Ное.
Правопис на гласни и съгласни; използвам вежливи думи

Здравейте! През изминалата неделя преговорихме урока за звучни и беззвучни съгласни. Направихме упражненията от тетрадка 1 – стр. 18-19. След това говорихме как се пишат гласните и съгласните, как проверяваме правописа. Работихме върху упражненията от учебника на стр. 16-17. Направихме и упражненията от електронния учебник. Упражненията от тетрадка 1 остават за следващия път! Говорихме какви […]

Posted in: Втори клас,
21
Ное.
Буква ‘У,у’, преговор на гласни звукове

Здравейте! Тази седмица по български език взехме буквата на последния гласен звук в българския език – буква ‘У,у’. Упражнихме се да четем и пишем главна и малка буква ‘У,у’. След това преговорихме кои са гласните звукове и техните букви. Буквар – стр. 32-35; тетрадка 2 – стр. 22-25. Направихме кратка диктовка и децата се справиха […]

Posted in: Новини, Първи клас,

До коледното тържество остават

СВЪРЖИ СЕ С НАС

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИЩЕТО

Български език

Обучението по български език цели да се разшири речниковият запас на учениците, както и да се положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

Околен свят

Програмата по околен свят цели запознаване на децата с особеностите на околната среда – общество и природа. Засягат се темите за семейството, природата, официални и битови празници.

Човекът и обществото

Предметът продължава надграждането на знания, започвали с изучаваното по Роден край. В ЧиО се акцентира на опознаването на България от историческа и географска гледна точка.

Бит и култура

Бит и култура е нов свободноизбираем предмет през 2017/2018 учебна година, в който учениците ще могат да се запознаят с традициите, народните танци, празници и обичаи в България.

ПОСТИЖЕНИЯ

Ето какво сме постигнали

Раздадени дипломи
Часове в клас
Използвани учебника
Години заедно