КЛАСОВЕ

Учениците на българското училище са разделени на предучилищни, както и на групи от първи до четвърти клас.

УЧЕБНИЦИ

Използваме одобрените от МОН учебници по български език и литература, роден край и човекът и обществото.

ДИПЛОМИ

Дипломите, издадени от Българско неделно училище „АБВ“, са официални и са признати от МОН.

Българско неделно училище “АБВ” е създадено по инициатива на дружество “Клуб България”. От 2013 година училището е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

ДОМАШНИ И РАБОТА В КЛАС

21
мар.
Българското възраждане.Възраждането-новото време на българите

 Здравейте! Последната неделя говорихме за един важен период в нашата история-Възраждането. Научихме какво е довело до неговото начало,кои са били хората които са били в неговата основа. Интерсно беше да направим извода какво е променило то в живота на българите,също и къде са били центровете му. Домашното е в УТ -упр.1,2,3. До неделя!

Posted in: Четвърти клас,
21
мар.
Прилагателно име.Правопис и употреба

Здравейте! Последната неделя по български език се научихме да определяме кои думи са прилагателни имена,как да ги откриваме,определяме техния род и число. Също така упражнихме някои особености при техния правопис и употреба. Домашното е в УТ2,стр.23-упр.4 и 5 . До неделя!  

Posted in: Четвърти клас,
21
мар.
Времето о сезоните в България.Водното богатство

Здравейте! Изминалата седмица взехме два урока. Първо си говорихме за времето и особеностите на сезоните в България. Интерсно беше да разберем как влияе Стара планина на времето,къде зимата е най-студена и къде е най-горещо лятото. След това научихме много неща за водното богатство на нашата страна-реки,езера,минералните извори,Черно море. Узнахме коя е най-дългата река,най-пълноводната,най-широката. Разбрахме откъде […]

Posted in: Трети клас,
21
мар.
Лични местоимения.Глагол.Лице на глагола

Здравейте! Последните два часа по български език се запознахме с личните местоимения.Научихме се да определеляме тяхното лице и число,кога и как да ги употребяваме. След това си припомнихме основните неща за глагола,като се научихме да определяме лицето и число му. Упражнявахме се върху тези основни неща. Домашното е в УТ2 стр.10-упр.1,3,4 и на стр.11-упр.3 . […]

Posted in: Трети клас,
20
мар.
Род и число на съществителното име

Здравейте! През изминалата неделя учениците се упражниха да разпознават умалителните съществителни имена. Учебна тетрадка – стр. 46-47.  След това се запознахме с род и число на съществителното име. Учебник – стр. 44-45. Ще се упражняваме върху упражненията от учебната тетрадка следващата неделя. Родът се открива с думите ‘един, една, едно’, а числото – с думите ‘един,една,едно’ […]

Posted in: Втори клас,
20
мар.
Буквите ‘Ю,ю’ и ‘ь’

Здравейте! През изминалата неделя направихме първия тест по български език за втори срок. Всичко мина много добре. Довършихме урока по четене и писане на буква ‘Щ,щ’. След това се запознахме с буквите ‘Ю,ю’ и ‘ь’. Буква ю има два звука – един съгласен и един гласен. Буква ь е буква без собствен звук. Тя променя […]

Posted in: Първи клас,

До родителската среща остават

СВЪРЖИ СЕ С НАС

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИЩЕТО

Български език

Обучението по български език цели да се разшири речниковият запас на учениците, както и да се положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

Околен свят

Програмата по околен свят цели запознаване на децата с особеностите на околната среда – общество и природа. Засягат се темите за семейството, природата, официални и битови празници.

Човекът и обществото

Предметът продължава надграждането на знания, започвали с изучаваното по Роден край. В ЧиО се акцентира на опознаването на България от историческа и географска гледна точка.

Бит и култура

Бит и култура е нов свободноизбираем предмет през 2017/2018 учебна година, в който учениците ще могат да се запознаят с традициите, народните танци, празници и обичаи в България.

ПОСТИЖЕНИЯ

Ето какво сме постигнали

Раздадени дипломи
Часове в клас
Използвани учебника
Години заедно