КЛАСОВЕ

Учениците на българското училище са разделени на предучилищни, както и на групи от първи до шести клас.

УЧЕБНИЦИ

Използваме одобрените от МОН учебници по български език и литература, роден край и човекът и обществото.

ДИПЛОМИ

Дипломите, издадени от Българско неделно училище „АБВ“, са официални и са признати от МОН.

Българско неделно училище “АБВ” е създадено по инициатива на дружество “Клуб България”. От 2013 година училището е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

ДОМАШНИ И РАБОТА В КЛАС

12
мар.
Време на глаголите.Минало свършено и минало несвършено време на глаголите

Здравейте!Миналата неделя се учихме и упражнявахме да определяме трите основни времена на глаголите,както и вече новите за нас-мин.св.време и мин.несв.време. Домашното е в граматиката като на всеки съм дал индивидуално домашно.За тези които не бяха нека направят на стр.76-упр.12,стр.74-упр.3 и 4. До неделя!

Posted in: Четвърти клас,
12
мар.
Нехудожествен текст.Художествен текст.Устен преразказ на нехудожествен текст

Здравейте!Последната неделя научихме каква е разликата между художествен и нехудожествен текст.Правихме и устен преразказ на нехудожествен текст,но преди това си изяснихме какво е нужно да направим за да ни е по-лесно.Тези който не са били нека изгледат следните видеа-https://ucha.se/watch/8102/hudozhestven-tekst-nehudozhestven-tekst/urok/22203 –https://ucha.se/watch/8084/nehudozhestven–nauchnopopuliaren–tekst-prerazkaz/urok/22205 и да направят устен преразказ на текста на стр.85 в учебника. До неделя!    

Posted in: Трети клас,
12
мар.
Златния век на средновековна България

Здравейте! Последния час по ЧИО учихме за Златния век на България по време на управлението на цар Симеон.Разбрахме за териториалното разширение на страната и невижданото развитие на българската книжнина.  Направете теста след урока –https://ucha.se/testove/1058/zlatniyat-vek-na-balgarskata-knizhnina/urok/23582 и изгледайте следващото видео-https://ucha.se/watch/3269/vazhodat-na-balgarskoto-tsarstvo/urok/23584 Домашното е в работните листи -стр.12-упр.4,5,6. До неделя!  

Posted in: Трети клас,
11
мар.
Умалителни съществителни имена; приказка по дадено начало

Здравейте! В неделя се упражнихме върху съществителни нарицателни и съществителни собствени имена. Тетрадка 2 – стр. 44-45.  Запознахме се с умалителните съществителни имена. Те показват, че нещо е малко, но също така показват и чувство на умиление (дете-детенце, куче-кученце). Учебник – стр. 42-43.  От читанката четохме разказа ‘Мама’ на стр. 70. и направихме упр. на […]

Posted in: Втори клас,
11
мар.
Буквите ‘Х,Ц,Ч’ и ‘Щ’

Здравейте! В неделя преговорихме буквите Х,х, Ц,ц и Ч,ч и техните звукове. Запознахме се и с буква Щ,щ. Тя е буква с два звука. Буквар – стр. 85-89. Тетрадка 2 – стр. 75-78. Уча.се https://ucha.se/watch/3835/zvukosachetanie-i-bukva-sht/urok/14523 https://ucha.se/watch/6606/pisane-na-bukva-sht/urok/14523 Следващата седмица имаме роден край. Да се носет учебниците! За теста…По-голяма част от задачите ще е свързана с проверка […]

Posted in: Първи клас,
06
мар.
Лице и число на глагола

Здравейте!Последната неделя учихме и се упражнявахме върху лицето и числото на глагола-стр.93 в учебника.За домашно-в УТ2 на стр.16-упр.1,2 и 3. За следващия час изгледайте урока от този линк-https://ucha.se/watch/5313/vreme-na-glagola/urok/18250 До нови срещи в неделя!

Posted in: Четвърти клас,

До Великденската ваканция остават

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Моля въведете кода: captcha

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИЩЕТО

Български език

Обучението по български език цели да се разшири речниковият запас на учениците, както и да се положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

Околен свят

Програмата по околен свят цели запознаване на децата с особеностите на околната среда – общество и природа. Засягат се темите за семейството, природата, официални и битови празници.

Човекът и обществото

Предметът продължава надграждането на знания, започвали с изучаваното по Роден край. В ЧиО се акцентира на опознаването на България от историческа и географска гледна точка.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет през 2018/2019 учебна година, в който учениците ще могат да се запознаят с традициите, народните танци, празници и обичаи в България.

География и икономика

Часът по география и икономика е за учениците от пети и шести клас. Преподава се частта, засягаща България.

История и цивилизации

История и цивилизации е предназначен за учениците от пети и шести клас. Учениците изучават историята на България.

ПОСТИЖЕНИЯ

Ето какво сме постигнали

Раздадени дипломи
Часове в клас
Използвани учебника
Години заедно