КЛАСОВЕ

Учениците на българското училище са разделени на предучилищни, както и на групи от първи до шести клас.

УЧЕБНИЦИ

Използваме одобрените от МОН учебници по български език и литература, роден край и човекът и обществото.

ДИПЛОМИ

Дипломите, издадени от Българско неделно училище „АБВ“, са официални и са признати от МОН.

Българско неделно училище “АБВ” е създадено по инициатива на дружество “Клуб България”. От 2013 година училището е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

ДОМАШНИ И РАБОТА В КЛАС

11
февр.
Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон

Здравейте!Този час по ЧИО дискутирахме времето познато в нашата история като Златния век-а именно времето на цар Симеон.Говорихме за това как Симеон е разширил територията на страната ,как е развивал писмеността и църковните дела. Следващия час ще правим тест върху уроци номер-13-17,след което ще имаме свободна неделя!

Posted in: Четвърти клас,
11
февр.
Значение на думата.Обобщение

В този час обобщихме това което сме научили за значението на думата-сродни думи,думи с пряко и преносно значение,синоними.Следващия час ще направим тест върху тези уроци-стр.54-стр.61. След това ще имаме една свободна неделя!    

Posted in: Трети клас,
11
февр.
Българските ханове-упражнение

Здравейте! Последната неделя говорихме малко повече за хановете наследили Аспарух.Интересно беше да разберем с какви дела са останали в българската история-нови територии,крепости,закони и др. Също така гледахме кратки филми за първите две столици-Плиска и Преслав,Мадарския конник. За следващия час -урока е https://ucha.se/watch/3266/balgariya–hristiyanska-darzhava-/urok/23581 Лека седмица!

Posted in: Трети клас,
11
февр.
Изговор и правопис на глагола; съчинявам приказка по подобие на друга

Здравейте! В неделя се упражнихме върху число на глагола. Тетрадка 1 – стр. 38-39. След това се запознахме с изговор и правопис на глагола. Когато ударението пада на последната сричка се чува -ъ (четъ, четът), но се пише -а (чета, четат). Ако в единствено число в края на глагола се пише -а в края (чета), […]

Posted in: Втори клас,
11
февр.
Букви Ж,ж и Ш,ш и техните звукове

Здравейте! Последния път продължихме с буква Ш,ш и нейния съгласен звук. След това се запознахме с буква Ж,ж. Писахме буквите в тетрадка 2. Правихме упражнения от електронния дневник. Уроците от буквара трябва да се четат по 2-3 пъти. да се обърне внимание, че понякога звук ж се обеззвучава в думата и се чува като ш, […]

Posted in: Първи клас,
10
февр.
Приятелство

Здравейте! И днес децата се справиха успешно с всички поставени задачи! Работихме по урок номер 19 от учебните книжки. Припомнихме си Вълшебните думички и създадохме ситуации, в който трябва да ги използваме. Децата чудесно се справят с употребата им. Друга тема, която обсъдихме- беше темата за Приятелството, свързана с предстоящия празник 14 февруари. Дискутирахме за […]

Posted in: Предучилищна група,

До зимната ваканция остават

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Моля въведете кода: captcha

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИЩЕТО

Български език

Обучението по български език цели да се разшири речниковият запас на учениците, както и да се положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

Околен свят

Програмата по околен свят цели запознаване на децата с особеностите на околната среда – общество и природа. Засягат се темите за семейството, природата, официални и битови празници.

Човекът и обществото

Предметът продължава надграждането на знания, започвали с изучаваното по Роден край. В ЧиО се акцентира на опознаването на България от историческа и географска гледна точка.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет през 2018/2019 учебна година, в който учениците ще могат да се запознаят с традициите, народните танци, празници и обичаи в България.

География и икономика

Часът по география и икономика е за учениците от пети и шести клас. Преподава се частта, засягаща България.

История и цивилизации

История и цивилизации е предназначен за учениците от пети и шести клас. Учениците изучават историята на България.

ПОСТИЖЕНИЯ

Ето какво сме постигнали

Раздадени дипломи
Часове в клас
Използвани учебника
Години заедно