КЛАСОВЕ

Учениците на българското училище са разделени на предучилищни, както и на групи от първи до шести клас.

УЧЕБНИЦИ

Използваме одобрените от МОН учебници по български език и литература, роден край и човекът и обществото.

ДИПЛОМИ

Дипломите, издадени от Българско неделно училище „АБВ“, са официални и са признати от МОН.

Българско неделно училище “АБВ” е създадено по инициатива на дружество “Клуб България”. От 2013 година училището е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

ДОМАШНИ И РАБОТА В КЛАС

12
ное.
Звучни и беззвучни съгласни, общуване чрез различни средства

Здравейте! През изминалата неделя преговорихме урока за тесни и широки гласни. Работихме от тетрадка 1  на стр. 16-17. Взехме урока за звучни и беззвучни съгласни. Работихме от учебника на стр. 14-15.  Учихме и какви средства има за общуване – език, жестове, емотикони, пътни знаци и т.н. Учебник – стр. 66-67. За домашно – тетрадка 2 […]

Posted in: Втори клас,
12
ное.
Буква Л,л и Ъ,ъ и техните звукове

Здравейте! Вчера в час по български език се запознахме със звуковете ‘л’ и ‘ъ’ и техните букви. ‘Л’ е звучен съгласен звук, а ‘ъ’ е гласен звук. Буква ‘ъ’ не стои в края на думата. Учениците трябва да четат от буквара уроците с новите букви. Родителите трябва да слушат как децата четат, да ги поощряват […]

Posted in: Първи клас,
10
ное.
Твърди и меки съгласни.Правопис

Здравейте! След теста от последната неделя продължихме с уроците и обърнахме внимание на твърдите и меките съгласни в азбуката и техния правопис-стр.40-43  в учебника. Направете в УТ 1 на стр.30-упр.1,2,3,4,5, Ето и полезен линк-https://ucha.se/watch/5318/zvuchni-i-bezzvuchni-saglasni-zvukove/urok/18221 Следващата ни среща ще е на 18.11 Успешна седмица!  

Posted in: Четвърти клас,
10
ное.
Рила и Пирин-най-високите български планини

Здравейте ! След теста от миналата неделя продължаваме напред. Както знаете на 11.11 няма да имаме часове,така че изгледайте това видео-https://ucha.se/watch/3539/rila-i-pirin-nay-visokite-balgarska-planini/urok/12961 ,а също така направете и теста след него.Направете и в УТ на стр.10-упр.1,3,4 Следващата ни среща ще е на 18.11.Лека седмица!        

Posted in: Четвърти клас,
10
ное.
Правописни особености на сродните думи.Правописна проверка

Здравейте! Последния час по БЕ научихме какви са правописните особености на сродните думи идващи при тяхното образуване с представките.Научихме се и се упражнявахме да правим правописна проверка когато е нужно. Използвайте линковете при упражнения –https://ucha.se/watch/7780/srodni-dumi –https://ucha.se/watch/8018/pravopisna-proverka-na-srodni-dumi Домашното е в учебника на стр.28-упр.5 Тази неделя нямаме часове,така че изгледайте следното видео- https://ucha.se/watch/7793/stroezh-na-dumata-obobshtenie Лека седмица

Posted in: Трети клас,
10
ное.
Водното богатство на България

Здравейте! Последния урок от последната неделя разбрахме кое е водното богатство на нашата страна.Намерихме на картата важните реки и откъде извират те,през кои градове минават и къде се вливат. Научихме много неща за язовирите и езерата-тяхната красота и важност за стопанството на страната.Интересно беше да научим и кои реки се вливат в Черно море.Прегледайте урока […]

Posted in: Трети клас,

До коледната ваканция остават

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Моля въведете кода: captcha

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИЩЕТО

Български език

Обучението по български език цели да се разшири речниковият запас на учениците, както и да се положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

Околен свят

Програмата по околен свят цели запознаване на децата с особеностите на околната среда – общество и природа. Засягат се темите за семейството, природата, официални и битови празници.

Човекът и обществото

Предметът продължава надграждането на знания, започвали с изучаваното по Роден край. В ЧиО се акцентира на опознаването на България от историческа и географска гледна точка.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет през 2018/2019 учебна година, в който учениците ще могат да се запознаят с традициите, народните танци, празници и обичаи в България.

География и икономика

Часът по география и икономика е за учениците от пети и шести клас. Преподава се частта, засягаща България.

История и цивилизации

История и цивилизации е предназначен за учениците от пети и шести клас. Учениците изучават историята на България.

ПОСТИЖЕНИЯ

Ето какво сме постигнали

Раздадени дипломи
Часове в клас
Използвани учебника
Години заедно