ВАЖНО!

Във връзка с обявената пандемия на COVID-19, считано от 15 март 2020 Училище АБВ преминава към дистанционна форма на обучение за всички групи и класове за неопределен период от време, до ново нареждане.

Учителят ще Ви изпрати подробна информация относно начина на провеждане на занятията.

КЛАСОВЕ

Нашето училище предлага обучение в паралелки от първи до седми клас, както и за предучилищни групи.

УЧЕБНИЦИ

Използваме одобрените от МОН учебници по Български език и литература, Роден край, Околен свят и Човекът и обществото.

ДИПЛОМИ

Дипломите, издадени от Българско неделно училище „АБВ“, са официални и са признати от МОН.

Българско неделно училище “АБВ” е създадено по инициатива на дружество “Клуб България”. От 2013 година училището е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

ДОМАШНИ И РАБОТА В КЛАС