КЛАСОВЕ

Учениците на българското училище са разделени на предучилищни, както и на групи от първи до шести клас.

УЧЕБНИЦИ

Използваме одобрените от МОН учебници по български език и литература, роден край и човекът и обществото.

ДИПЛОМИ

Дипломите, издадени от Българско неделно училище „АБВ“, са официални и са признати от МОН.

Българско неделно училище “АБВ” е създадено по инициатива на дружество “Клуб България”. От 2013 година училището е официално признато от Министерството на образованието и науката в Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

ДОМАШНИ И РАБОТА В КЛАС

20
май
Предваканционно настроение

Здравейте! И последната учебна седмица отмина. Подготвяхме се за тържеството – репетирахме стихотворението и правихме коронки с буквичките. Моля, стихотворението да се репетира вкъщи! Който не си е направил коронка с буквичката, трябва да го направи вкъщи. Учихме за съгласните, за разликата между и и й и кога се пише ьо и йо. През лятото не […]

Posted in: Първи клас,
20
май
Преговор и предваканционно настроение

Здравейте! И последната учебна седмица отмина. Подготвяхме се за тържеството – репетирахме стихотворението и правихме коронки с буквичките. Моля, стихотворението да се репетира вкъщи! Който не си е направил коронка с буквичката, трябва да го направи вкъщи. Преговаряхме изученото във втори клас и започнахме съчинение за лятната ваканция. През лятото не трябва да се забравя […]

Posted in: Втори клас,
17
май
Заповядайте да посрещнем ваканцията заедно!

Официалното тържество по случай завършването на 2018-2019 учебна година на учениците в Българско неделно училище „АБВ“ в Еспоо ще се проведе на 26 май, неделя от 11:30 часа. Ще ви очакваме в библиотеката във Вантаа с адрес Suunnistajankuja 2, Vantaa. Всички ученици и родители, както и техните братчета и сестричета са поканени на тържеството. Децата […]

Posted in: Новини,
13
май
Какво научих за звуковете, думите и изреченията в българския език; описание на животно

Здравейте! Последния път продължихме с преговорните уроци. Преговорихме за звукове, думи и изречения – ударение, проверка на правопис на гласни и и съгласни, части на речта. Учебник – стр. 56-57; тетрадка 1 – стр. 62-63. Продължихме да се упражняваме да описваме животно. Тетрадка 2 – стр. 34-35.  От читанката четохме ‘Баба не ме обича’ – […]

Posted in: Втори клас,
13
май
Съгласни звукове на букви

Здравейте! Последния път работихме върху съгласни звукове на букви. Учихме ги по двойки – звучен и беззвучен (Б-П; В-Ф…). Упражнявахме се върху изговор и правопис на съгласните в края на думата. Тетрадка по български – стр. 20-23.  Отново се упражнявахме да пишем съчинение по серия картини. Тетрадка по български – стр. 38-39. Децата чудесно се […]

Posted in: Първи клас,
08
май
Части на речта, описание на животно

Здравейте! През изминалата седмица работихме върху части на речта. Тетрадка 1 – стр. 58-60. Започнахме да учим как се описва животно. Учебник по български – стр.88-89. Читанка – стр.90-93; тетрадка – стр. 59. Лека седмица!    

Posted in: Втори клас,

До лятната ваканция остават

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Моля въведете кода: captcha

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИЩЕТО

Български език

Обучението по български език цели да се разшири речниковият запас на учениците, както и да се положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

Околен свят

Програмата по околен свят цели запознаване на децата с особеностите на околната среда – общество и природа. Засягат се темите за семейството, природата, официални и битови празници.

Човекът и обществото

Предметът продължава надграждането на знания, започвали с изучаваното по Роден край. В ЧиО се акцентира на опознаването на България от историческа и географска гледна точка.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет през 2018/2019 учебна година, в който учениците ще могат да се запознаят с традициите, народните танци, празници и обичаи в България.

География и икономика

Часът по география и икономика е за учениците от пети и шести клас. Преподава се частта, засягаща България.

История и цивилизации

История и цивилизации е предназначен за учениците от пети и шести клас. Учениците изучават историята на България.

ПОСТИЖЕНИЯ

Ето какво сме постигнали

Раздадени дипломи
Часове в клас
Използвани учебника
Години заедно