Учебна дейност

През учебната 2023/2024 г. в училището са организирани предучилищни групи, както и групи от първи до единадесети клас. Учениците се обучават по предметите Български език и литература, История и цивилизации и География и икономика. Допълнителен час е организиран по Бит и култура, където учениците се запознават с българските традиции, празници и обичаи.

ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

В Българско неделно училище „АБВ“ са организирани две предучилищни групи – първа и втора. В първа предучилищна група могат да се запишат децата, които навършват 5 години в годината на записване. Втора предучилищна група е за деца, които навършват 6 години или които през предходната учебна година са завършили първа предучилищна група.

Ако детето ви не отговаря на възрастовите критерии, моля свържете се с нас, за да обсъдим конкретния случай.

ПЪРВИ-ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

Записването за първи клас започва в годината, в която детето навършва 7 години или е завършило втора предучилищна група. В училището няма ограничения по местоживеене – добре дошли са деца от всички краища на Финландия, а дори и от Естония.

Ако ученикът желае да се запише в по-горен клас, но не е посещавал българско училище преди това, случаят трябва да бъде разгледан отделно. Моля, свържете се с нас, за да намерим най-подходящото решение за вашия случай.

ШКОЛО

Училището използва електронния дневник Школо, където също се извършва комуникацията с учителите. Новите ученици са въведени в Школо, но техните родители е нужно да се регистрират и да активират профила на ученика. Препоръчваме да си инсталирате приложението на телефона.

Инструкции: Регистрация в Школо, Ръководство, Регистрация на родител, Активиране на профила на ученик.

Училищен звънец

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература (от първи до единадесети клас) цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика (от пети до единадесети клас) цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации (от пети до единадесети клас) обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет за деца от първи до четвърти клас, в който учениците се запознават с българските традиции, празници и обичаи.