Учебна дейност

През учебната 2019/2020 г. в училището са организирани две предучилищни групи, както и групи от първи до седми клас. Учениците се обучават по предметите Български език и литература, История и цивилизации и География и икономика. Допълнителен час е организиран по Бит и култура, където учениците изучават български народни танци и обичаи.

ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

В Българско неделно училище „АБВ“ са организирани две предучилищни групи – първа и втора. В първа предучилищна група могат да се запишат децата, които навършват 5 години в годината на записване. Втора предучилищна група е за деца, които навършват 6 години или които през предходната учебна година са завършили първа предучилищна група.

Ако детето ви не отговаря на възрастовите критерии, моля свържете се с нас, за да обсъдим конкретния случай.

ПЪРВИ-СЕДМИ КЛАС

Записването за първи клас започва в годината, в която детето навършва 7 години или е завършило втора предучилищна група. В училището няма ограничения по местоживеене – добре дошли са деца от всички краища на Финландия, а дори и от Естония.

Ако ученикът желае да се запише в по-горен клас, но не е посещавал българско училище преди това, случаят трябва да бъде разгледан отделно. Моля, свържете се с нас, за да намерим най-подходящото решение за вашия случай.

ПРОГРАМА

Задължително изучаваните предмети по класове са както следва:

  • От първи до четвърти клас – Български език и литература
  • От пети до седми клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика

В училищната програма присъства и свободно избираемият предмет Бит и култура, който може да бъде изучават от всички възрастови групи.

Училищен звънец

ИЗВЪНРЕДНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ОТ 15.3. - 17.5.2020

Поради извънредната ситуация във връзка с корона вирус, училището преминава на дистанционно обучение. Часовете се провеждат по някоя от интернет платформите за видео-конферентни връзки, в зависимост от избора на съответния учител. Извънредните графици за провеждане на часовете са следните:

Първа и втора предучилищна група

11:30 – 12:30 Български език и литература

Първи клас

10:00 – 12:15 Български език и литература

Втори клас

12:50 – 13:30 Български език и литература
13:40 – 14:20 Български език и литература

Трети клас

11:10 – 11:50 Български език и литература
12:00 – 12:40 Български език и литература

Четвърти клас

9:30 – 10:10 Български език и литература
10:20 – 11:00 Български език и литература

Пети клас

09:30 – 12:00 Български език и литература
12:00 – 13:00 История и цивилизации
13:00 – 14:00 География и икономика

Шести клас

09:30 – 15:30 История и цивилизации
География и икономика
Български език и литература

Седми клас

09:30 – 15:30 История и цивилизации
География и икономика
Български език и литература

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ 2019 - 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Първа и втора предучилищна група

Седмица А

11:30 – 12:00 Български език и литература
12:05 – 12:35 Български език и литература
12:40 – 13:10 Български език и литература
13:15 – 13:45 Български език и литература

Седмица Б

10:20 – 11:20 Бит и култура
11:30 – 12:00 Български език и литература
12:05 – 12:35 Български език и литература
12:40 – 13:10 Български език и литература
13:15 – 13:45 Български език и литература

Първи клас

Седмица А

11:30 – 12:05 Български език и литература
12:10 – 12:45 Български език и литература
12:50 – 13:25 Български език и литература
13:30 – 13:50 Български език и литература

Седмица Б

10:20 – 11:20 Бит и култура
11:30 – 12:05 Български език и литература
12:10 – 12:45 Български език и литература
12:50 – 13:25 Български език и литература
13:30 – 13:50 Български език и литература

Втори клас

Седмица А

11:30 – 12:05 Български език и литература
12:10 – 12:45 Български език и литература
12:50 – 13:25 Български език и литература
13:30 – 13:50 Български език и литература

Седмица Б

10:20 – 10:55 Български език и литература
11:00 – 11:20 Български език и литература
11:30 – 12:30 Бит и култура
12:40 – 13:15 Български език и литература
13:20 – 13:55 Български език и литература

Трети клас

Седмица А

09:30 – 10:10 Български език и литература
10:15 – 10:55 Български език и литература
11:00 – 11:25 Български език и литература
11:30 – 12:05 Български език и литература

Седмица Б

09:30 – 10:10 Български език и литература
10:15 – 10:55 Български език и литература
11:00 – 11:20 Български език и литература
11:30 – 12:30 Бит и култура
12:40 – 13:20 Български език и литература

Четвърти клас

Седмица А

9:30 – 10:10 Български език и литература
10:15 – 10:55 Български език и литература
11:00 – 11:25 Български език и литература
11:30 – 12:05 Български език и литература

Седмица Б

9:30 – 10:10 Български език и литература
10:15 – 10:55 Български език и литература
11:00 – 11:20 Български език и литература
11:30 – 12:30 Бит и култура
12:40 – 13:20 Български език и литература

Пети клас

Седмица А и седмица Б

09:30 – 10:20 Български език и литература
10:25 – 11:15 Български език и литература
11:20 – 12:10 Български език и литература
12:20 – 13:05 География и икономика
13:10 – 13:55 История и цивилизации

Шести клас

Седмица А и седмица Б

11:50 – 12:40 Български език и литература
13:00 – 13:50 Български език и литература
14:00 – 14:50 Български език и литература
15:00 – 15:45 География и икономика
15:55 – 16:40 История и цивилизации

Седми клас

Седмица А и седмица Б

10:00 – 10:45 География и икономика
10:55 – 11:40 История и цивилизации
11:50 – 12:40 Български език и литература
13:00 – 13:50 Български език и литература
14:00 – 14:50 Български език и литература

„Седмица Б“ са седмиците, в които се провежда Бит и култура. В „седмица А“ няма Бит и култура.

Следват датите за „седмици А“ и „седмици Б“:

Седмица А15.9.2019, 29.9, 13.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 12.1.2020, 26.1, 9.2, 1.3, 15.3, 29.3, 19.4, 3.5, 17.5

Седмица Б22.9.2019, 6.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 5.1.2020, 19.1, 2.2, 16.2, 8.3, 22.3, 5.4, 26.4, 10.5

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.