Учебна дейност

През учебната 2022/2023 г. в училището са организирани предучилищни групи, както и групи от първи до десети клас. Учениците се обучават по предметите Български език и литература, История и цивилизации и География и икономика. Допълнителен час е организиран по Бит и култура, където учениците изучават български народни танци и обичаи.

ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

В Българско неделно училище „АБВ“ са организирани две предучилищни групи – първа и втора. В първа предучилищна група могат да се запишат децата, които навършват 5 години в годината на записване. Втора предучилищна група е за деца, които навършват 6 години или които през предходната учебна година са завършили първа предучилищна група.

Ако детето ви не отговаря на възрастовите критерии, моля свържете се с нас, за да обсъдим конкретния случай.

ПЪРВИ-ДЕСЕТИ КЛАС

Записването за първи клас започва в годината, в която детето навършва 7 години или е завършило втора предучилищна група. В училището няма ограничения по местоживеене – добре дошли са деца от всички краища на Финландия, а дори и от Естония.

Ако ученикът желае да се запише в по-горен клас, но не е посещавал българско училище преди това, случаят трябва да бъде разгледан отделно. Моля, свържете се с нас, за да намерим най-подходящото решение за вашия случай.

ПРОГРАМА

Задължително изучаваните предмети по класове са както следва:

  • От първи до четвърти клас – Български език и литература
  • От пети до десети клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика

В училищната програма на предучилищните групи и от 1 до 4 клас присъства и свободно избираемият предмет Бит и култура.

Училищен звънец

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

География и икономика

Програмата по География и икономика цели да запознае учениците с теми за природата, населението, селищата и стопанската дейност в света, на отделните континенти и дръжави.

История и цивилизации

Учебната програма по История и цивилизации обхваща човешката история от самото й начало, запознава учениците с отдавна изчезнали държави, с живота на древните хора и общества.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.