Учебна дейност

През учебната 2018/2019 г. в училището са организирани две предучилищни групи, както и групи от първи до шести клас. Учениците се обучават по предметите Български език, Роден край, Човекът и обществото. Допълнителен час е организиран по Бит и култура, където учениците изучават български народни танци и обичаи.

ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

В Българско неделно училище „АБВ“ са организирани две предучилищни групи – първа и втора. В първа предучилищна група могат да се запишат децата, които навършват 5 години в годината на записване. Втора предучилищна група е за деца, които навършват 6 години или които през предходната учебна година са завършили първа предучилищна група.

Ако детето ви не отговаря на възрастовите критерии, моля свържете се с нас, за да обсъдим конкретния случай.

ПЪРВИ-ШЕСТИ КЛАС

Записването за първи клас започва в годината, в която детето навършва 7 години или е завършило втора предучилищна група. В училището няма ограничения по местоживеене – добре дошли са деца от всички краища на Финландия, а дори и от Естония.

Ако ученикът желае да се запише в по-горен клас, но не е посещавал българско училище преди това, случаят трябва да бъде разгледан отделно. Моля, свържете се с нас, за да намерим най-подходящото решение за вашия случай.

ПРОГРАМА

Задължително изучаваните предмети по класове са както следва:

  1. Първи клас – Български език и литература
  2. Втори клас – Български език и литература
  3. Трети клас – Български език и литература
  4. Четвърти клас – Български език и литература
  5. Пети клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика
  6. Шести клас – Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика

В училищната програма присъстват и свободно избираеми предмети:

  1. Околен свят – първи и втори клас
  2. Човекът и обществото – трети и четвърти клас
  3. Бит и култура е свободноизбираем предмет, който може да бъде изучават от всички възрастови групи.
Училищен звънец

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ 2018 - 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Първа и втора предучилищна група

Седмица А

11:00 – 11:30 Български език и литература
11:35 – 12:05 Български език и литература
12:15 – 12:45 Български език и литература
12:50 – 13:20 Български език и литература

Седмица Б

10:30 – 11:15 СИП Бит и култура
11:30 – 12:00 Български език и литература
12:05 – 12:35 Български език и литература
12:45 – 13:15 Български език и литература
13:20 – 13:50 Български език и литература

Първи клас

Седмица А

10:50 – 11:25 Околен свят
11:30 – 11:50 Български език и литература
12:00 – 12:35 Български език и литература
12:40 – 13:15 Български език и литература
13:20 – 13:55 Български език и литература

Седмица Б

10:30 – 11:15 СИП Бит и култура
11:30 – 11:50 Български език и литература
12:0 – 12:35 Български език и литература
12:40 – 13:15 Български език и литература
13:20 – 13:55 Български език и литература

Втори клас

Седмица А

09:30 – 10:05 Български език и литература
10:10 – 10:45 Български език и литература
10:50 – 11:25 Околен свят
11:30 – 11:50 Български език и литература
12:00 – 12:35 Български език и литература

Седмица Б

09:30 – 10:05 Български език и литература
10:10 – 10:45 Български език и литература
10:50 – 11:25 Български език и литература
11:30 – 11:50 Български език и литература
12:00 – 12:45 СИП Бит и култура

Трети клас

Седмица А

09:30 – 10:10 Български език
10:15 – 10:45 Човекът и обществото
10:50 – 11:30 Български език
11:35 – 12:15 Литература
12:20 – 13:00 Литература

Седмица Б

09:35 – 10:15 Български език
10:20 – 11:00 Човекът и обществото
11:15 – 11:55 Български език
12:00 – 12:45 СИП Бит и култура
12:55 – 13:35 Литература
13:40 – 14:00 Литература

Четвърти клас

Седмица А и седмица Б

10:20 – 11:00 Човекът и обществото
10:15 – 11:55 Български език
12:00 – 12:45 Български език
12:55 – 13:35 Литература
13:40 – 14:00 Литература

Пети клас

Седмица А и седмица Б

16.09.2018 – 28.04.2019

09:30 – 10:20 Български език и литература
10:25 – 11:15 Български език и литература
11:20 – 12:10 Български език и литература
12:20 – 13:05 География и икономика
13:10 – 13:55 История и цивилизации

05.05.2019 – 19.05.2019

09:30 – 10:20 Български език и литература
10:25 – 11:15 Български език и литература
11:20 – 12:10 Български език и литература
12:20 – 13:05 История и цивилизации
13:10 – 13:55 История и цивилизации

Шести клас

Седмица А и седмица Б

16.09.2018 – 28.04.2019

09:30 – 10:20 Български език и литература
10:25 – 11:15 Български език и литература
11:20 – 12:10 Български език и литература
12:20 – 13:05 География и икономика
13:10 – 13:55 История и цивилизация

05.05.2019 – 19.05.2019

09:30 – 10:20 Български език и литература
10:25 – 11:15 Български език и литература
11:20 – 12:10 Български език и литература
12:20 – 13:05 История и цивилизация
13:10 – 13:55 История и цивилизация

В седмица А не се провежда СИП Бит и култура, а в седмица Б часът се провежда. Следват датите за седмица А и седмица Б:

Седмица А – 16.9.2018, 30.9, 14.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12, 13.1.2019, 27.1, 10.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4, 5.5, 19.5

Седмица Б – 23.9.2018, 7.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12, 6.1.2019, 20.1, 3.2, 17.2, 10.3, 24.3, 7.4, 28.4, 12.5

ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

Български език

Обучението по Български език и литература цели да разшири речниковия запас на учениците, както и да положи основата на правилното използване на българския език в писмена и говорна форма.

Околен свят

Програмата по Околен свят цели запознаване на децата с особеностите на околната среда – общество и природа. Засягат се темите за семейство, природа, официални и битови празници.

Човекът и обществото

Предметът надгражда знанията, положени с изучаването на Околен свят. В Човекът и обещството се акцентира на опознаването на България от историческа и географска гледна точка.

Бит и култура

Бит и култура е свободноизбираем предмет, в който учениците танцуват народни танци, изнасят концерти, запознават се с българските традиции, празници и обичаи.