Строеж на думата, преразказ на разказ, пословици и гатанки